26.8.07

______________________________


________________
Πάγωσε κάθε άλλη σκέψη...