20.10.07Γιατί την πολυθρόνα την λένε πολυθρόνα
αφού χωράει μόνο έναν;

16.10.07

Με κουράζει…
Ίσως κι εγώ να το έχω κουράσει.
Δυσκολευόμαστε να συνεργαστούμε.
Εδώ εγώ, αλλού εκείνο.
Μιλάω για το μυαλό μου…