27.7.07

...

Δεν σου μιλώ, σου γράφω.
Αδέσποτες κυκλοφορούν οι λέξεις.
Καλύπτουν την απουσία φαιο-κυττάρων.
Μπερδεύτηκαν οι έννοιες με τα νοήματα
οι θύμησες με τις επιθυμίες,
η νοσταλγία με τα όνειρα
κι οι μελωδίες με τους ήχους.
Το σώμα μου κι εγώ δεν είμαστε ένα.
Εγώ γράφω κι η καρέκλα μου είναι άδεια…

_______________________________ xιοzίλ

Kandinsky

Δεν υπάρχουν σχόλια: